Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1878-04-19

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl beder Carl Jacobsen om at returnere et brev inden sin afrejse lørdag.

Transskription

d. 19/4 78

Høistærede
Maa jeg i Henhold til sidste Samtale bede Dem læse hosfølgende Skrivelse som med en Tilføining (som indtrængende for Directionen for Galleriet) vil blive sendt ... paa Onsdag - ... ifald det lykkes mig at træffe Rosenørn før min Afreise.
Jeg vilde takke Dem for at faae det hoslagte Brev tilbage til Løverdag. Det vilde vistnok gavne Sagen om Deres ærede Fader...

Med Tak for al Tillid og Støtte
Deres med særdeles Høiagtelse hengivne
F. Meldahl ærede

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek