Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1878-12-22

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl beder Carl Jacobsen om støtte til at blive valgt til borgerrepræsentationen.

Transskription

22/12 78

Kjære Hr. Jacobsen!
Efter det Spark Dagbladet gav mig idag troer jeg at burde bede Dem ifald De paa nogen Maade kan støtte mig i min Kreds - Bredgade, Amaliegade, St Annæ Plads, Nyhavn Begge [Byens] Side og St Kongensgade østre Side samt den Deel af Toldbodvei og Dronnings Tværgade og Kongens Nytorv som ligger Øst for Store Kongensgade.
Det forekommer mig at jeg er for god til at blive vraget paa den Maade nu da jeg er stillet og støttet af saa mange

fremragende Mænd i København.
For mig vilde det end være en Overgivelse af al offentlig Virksomhed - om mit Valg blev Vraget.
Tilgiv at jeg tyer til Dem, men jeg formoder at De har Indflydelse paa en Deel Vælgere blot ved at give det fornødne ... - og derfor kunne jeg tye til Dem. Jeg veed at De jo er min Støtte.
Deres hengivne
F. Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek