Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-05-29

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl angriber Madvigs mangel på viden om statueopstillinger (Carstens monumentet)

Transskription

Fortunen d 29/5 - 80

Idet jeg siger Tak for Laan kan jeg ikke afholde mig fra at udtale min Forundring over at en saaklog Mand som Madvig ikke har indset endnu, at han er uvidende paa det Omraade som han her har vovet sig ind paa.
Hvad kjende han til ... og hvor der i Udlandet staar Monumenter for Kunstnere ? Rubens, Rembrandt, Tizian - Memling .... og ... Kunstnere staar jo .... over som Madvig ikke kjender.
Tænk blot Westminster Kirken.
Han veed ikke at i Italien staaer der i mange Byer hele Rækker af Kunstnere. I Wien staar Raphael og Michel Angelo. De vare dog ikke fødte i Wien eller Tydskland.
Nei Nei det er atter

de Doctrinaire fra 1848 der sætter igjennem - den Tro at naar man blot er et dannet godt Hoved saa forstaar man sig paa Alt - og har Eneret paa at sige "Amen".
Pudsig nok at Gamlingen fik ..... opleve hvad Bladredaktør Tj... vil sige

Med al den Glæde jeg har over Madvig som ... kan De vel fatte at jeg her ikke kan tage ham for Autoritet.
Men Folket - Blodnegrene/Bladnegrene - ... lytte jo gjerne til den gamle Mand som veltalende godt belagte Ord. Men glemmer her let at den Anerkjendelse der skylder Kunsten og Kunstnerne den er i Nutid.... Det er..................... Nationaloeconomiske Betydning.

..........Derfor er det at man nu ... men at sætte Monumenter for Kunstnere. Den dumme store uvidende Hob har ikke Begreb om hvad Indflydelse de fle Begivenheder have lavet paa hele Tids... Smag og Udvikling i Kunstindustri og Haandværk og altsaa paa National Velstand. Man tog gratis uden at vide det og uden at takke derfor

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek