Menu

Resultater: 46

1883-03-15

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl udtrykker stor begejstring for Carl Jacobsens 4 nye legater. Ligeledes glæder han sig over Carl Jacobsens beslu…

1883 efterår

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1883-10-24

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl er kaldt til Fredensborg og maa træffe en ny aftale med Carl Jacobsen. Han vil gerne, at de sammen kan gå op ti…

1883-10-26

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl er kaldt til Fredensborg og må træffe en ny aftale med Carl Jacobsen. Han vil gerne, at de sammen kan gå op til…

1883-10-30

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl beder Carl Jacobsen give besked om hvornår han helst vil mødes.

1883-11-15

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl kommenterer CJs ønske i brevet af 27/10 om, at de skal forhandle personligt og ikke at forsøge at få deres resp…

1885-03-16

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl mener, at Carl Jacobsen har citeret ham forkert og beder om, at han trækker sin udtalelse tilbage.

1885-03-18

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl forsvarer sine udtalelser. Sagen drejer sig om forslagene til opførelse af et nyt museumsbyggeri ved Rosenborg …

1886-02-05

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl fortæller, at Carl Jacobsen vil få et officielt svar fra Akademiet på en henvendelse, og han ønsker Carl Jacobs…

1886-02-07

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl informerer Carl Jacobsen om at billedehuggeren Carl Schmidt har en skulptur færdig. Han foreslår endvidere, at …

1886-03-12

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl takker Carl Jacobsen for at have taget ham i forsvar.

1886-03-13

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl underskriver en officiel erklæring fra Kunstakademiet om, at akademiet ikke kan deponere sine originale kunstvæ…

1886-04-25

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl giver her et foreløbigt privat svar på Carl Jacobsens henvendelse om at få tilladelse til at afforme nogle af A…

1886-04-30

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl sender den officielle tilladelse til Carl Jacobsen til at afforme Jerichaus Adam og Eva

1886-06-19

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl sender den officielle bekræftelse på at Kunstakademiet udlåner Canovas Perseus og Sergels Amor og Psyke til Car…

1886-07-09

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl beklager, at Carl Jacobsen omtaler ham personlig i sine forhandlinger med Kunstakademiet.

1886-12-17

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl foreslår, at der males et portræt af J.C. Jacobsen f. eks. af Franz von Lenbach. Dette kunne ske, når J.C. Jaco…

1887-01-27

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl sender CJ nogle bogtitler og fortæller at overførster Müller har lært sig at fotografere.

1887-02-05

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl underskriver et officielt brev fra Kunstakademiet vedrørende en undersøgelse af en afstøbning af Meleager tilhø…

1887-09-03

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl anbefaler Carl Jacobsen at støtte billedhugger Jensen, der arbejder på en stor gruppe i prof. Peters atelier.