Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1932-09-17

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Emmanuel Fenger

Dokumentindhold

HJ takker dr. Fenger for svaret på en helbredsundrsøgelse. HJ har problemer med sin prostata.

Transskription

17de Sep - 32.

Kjære Dr Fenger
Deres Brev modtaget med Tak og Beroligelse -
Naar der røntgenfotografisk ikke synes at være Stene eller anden Daarligdom, hverken i Blod eller i Lymfe/lyske og da De ikke udtaler Dem om mit "Vand", formoder jeg at Blodet maaske stammede fra min gamle Lidelse i Prostata - det .... jo ingen Smerter.....
Kunne De ikke forordne mig et Badested i Aix en Provence, eller nærheden, hvor jeg kunde tilbringe nogle Uger i October for saa senere f. Ex. i Nov. at lade mig indlægge paa Rigshospitalet?
Nov. er som oftest en ækel Maaned - Efteraaret forbi - med Fugtighed og Mørke Dage, ret en ideel Tid for Hospitalet
Venligst Hilsen
hengivenst
Helge Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv