Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1931-07-05

Afsender

Edvard Eriksen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Edvard Eriksen gør Ny Carlsbergfondet opmærksom på, at Den lille Havfrue har været udsat for hærværk.

Transskription

5. Juli 1931.

Til Ny Carlsbergfondets Formand
Hr. Direktør Helge Jacobsen

Undertegnede tillader sig herved høfligst at henlede Fondets Opmærksomhed paa, at den Vandalisme, som min Statue "Den lille Havfrue" i Aarevis har været udsat for, nu er resulteret i, at Figuren er ødelagt, hvilket jeg sm Kunstner dybt maa beklage, i Særdeleshed da dette Arbejde nyder et Ry langt ud over Landets Grænser, hvilket utallige Tilkendegivelser i udenlandske Blade vidner om.
For den, som har haft den Glæde at samarbejde med Ny Carlsbergfondets Stifter, afdøde Hr. Carl Jacobsen er der noget uendelig trist i, at et Kunstværk

som skyldes hans levende Kærlighed til Kunsten og vor skønne By, skal gaa til Grunde paa denne Maade

Med Højagtelse
Deres ærbødige

Edvard Eriksen

[tilføjet med blyant]
Kander gøres en ny Figur, og denne sikrere opstilles ?
F.B. [Francis Beckett]

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv