Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1926-04-21

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen skriver hjem fra Grækenland om de foreløbige resultater af udgravningen ved Kalydon.

Transskription

D. 21 April 1926.

Kære Direktør Jacobsen! Med stor Taknemmelighed anerkender jeg hermed Modtagelsen af Deres venlige Brev og af et Kort fra Paris. De skriver om Hede. Vi har også haft varmt Sommervejr et Par Uger, men saa faldt det i med Storm og Kulde – vi er lige ved Hellas’ Stormcentrum, den korintiske Bugt – og derefter Regn, og nu har vi haft to dejlige Solskinsdage med tilpas varme og en Orangeduft, det er til at blive gal af Glæde over. I øvrigt har jeg det godt og afslutter i overmorgen Udgravningens første Kapitel med Mesolonghi-Festen, hvorefter jeg i 18 Dage er dels i Athen, dels paa det havomflydte Kreta. Det begynder at knibe med Paaklædningen. Jeg har slidt et Par Bukser, et helt Sæt Tøj og to Par Støvler op på Klipperne og har nu kun et anstændigt Sæt Tøj og et Par Støvler, så hvis det bliver Regnvejr, inden jeg faar ny Dress og Støvler købt i Athen, saa er jeg simpelthen sjoveragtig. Der er intet Tøj, der holder til i en Udgravning, hvor man hvert Øjeblik kurer paa Enden ned over Murværk eller en Klippeblok.
Fundene har været op og ned, døde Dage, hvor vi intet fandt af Betydning, afvekslende med Dage, hvor fundene myldrede frem. I Gaar havde vi en stor Terrakottadag. Alle de Typer, som vi hidtil kun havde Fragmenter eller defekte Eksemplarer af, fandtes i et Slags Depot i en Række herlig bevarede Stykker: Artemis selv i forskellige Udgaver, Adorantinder, Terrakottafrugter, groteske Figurer, svangre Terrakottadamer – Artemis var Fødselshjælperske – og meget andet. Alle fra den bedste Tid, 6-5. Aarh. f. Kr. og en Samling, Glyptoteket vilde være stolte af at eje og udstille. Derimod vilde de fundne Halvskulpturer [?], der alle viser sig at være Kopier fra Hadrians Tid, ikke være noget Plus i en saa fortræffelig Collection. Hvad jeg derimod gerne vilde eje i Glyp, var de dekorative Terracottagesimser fra det ældste Tempel, Beg. af 6. Aarh. f. Kr. De ville danne en herlig Ramme om Tingene i vor arkaiske Sal, mens Grækenland selv har nok af dem, især i Thermos. Men stjæle tør man jo ikke. Rhomaios har advaret mig mod at opsøge Kunsthandlerne i Athen, da det arkæologiske Råd har mig mistænkt for at ville smugle Antikker ud, hvad jeg jo som Udgraver nødig maa gøre. Saa der er givet Politiet et Vink om at passe paa mig.
Jeg er spændt på at høre, om er kommet frem, og om de er efter Ønske og tager sig ud i Salene. Hils nu hele Menigheden og vær venligst hilset fra Deres hengivne Frederik Poulsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Kalydon
København

Ny Carlsbergfondet Arkiv

Kalydon