Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1923-01-16

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

E. Hindamian

Dokumentindhold

Frederik Poulsen takker Hindamian for at ville reducere prisen til 25.000 francs. Han skriver endvidere, at portrættet er fra Lilleasien eller Attika.
Afventer transskription

Fakta

PDF
Brev

Fransk

København
Paris

Ny Carlsbergfondet