Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1923-01-05

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

E. Hindamian

Dokumentindhold

Frederik Poulsen skriver, at det romerske portræt er godt ankommet. Han skriver endvidere, at det ikke forestiller Augustus
men nøjes med at sige, at det er et godt (by)romersk portræt fra begyndelsen af kejsertiden. Man vil gerne købe det, hvis prisen bliver sat ned.
Afventer transskription

Fakta

PDF
Brev

Fransk

København
Paris

Ny Carlsbergfondet