Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1922-02-04

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Kai Nielsen takker for den tilsendte check og det gode samarbejde mellem ham og Glyptotekets bestyrelse.

Transskription

4/2 22

Kære Hr. Dr. Fr. Poulsen

Tusind Tak for Deres elskværdige Brev og Tak for den tilsendte Check Kvittering for den og Materialopgøret i kvitteret Stand medfølger.
Desværre har Direktionen Ret i sin Kritik over Olieanvendelsen paa Granitkummen. Jeg tror den har forbløffet ogsaa selveste Stenhuggermesteren i sin lidt for energiske Virkning. Vi skal nok faa rodet Bod paa den. Denne Efterlægning af Mosaiken skal blive promte og ordentlig. Med ingen uvedkommende Ben trædende i "Spinaten", det lover jeg Dem. Men stadig beder jeg Dem ikke uden min Paategning at afgøre Petris Regning. Vi formoder nemlig at han har beregnet sin første Regning efter fejlagtig Fladeopmaaaling.
Jeg er i denne som i alle øvrige Ordninger, der er truffet af Glypthotekets Bestyrelse, der overfor mig ikke alene er "human" og "anerkendende" men simpelthen har været den largest mulige mellem Mennesker, deres taknemlige Skyldner.
De venligste Hilsner
Deres hengivne Kai Nielsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv