Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1922-01-02

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Kai Nielsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen takker for Kai Nielsens nytårshilsen. Der er ikke enighed om Kai Nielsens forslag til overfladebehandlingen af Vandmoderen, derfor spørger Poulsen, om han skal indkalde til et nyt direktionsmøde sammen med Elo.

Transskription

2 Jan. 1922.

Kære Hr. Billedhugger Kai Nielsen!
Tak for Deres venlige Nytaarsbrev med de gode Ønsker, som jeg af Hjærtet gengælder, idet jeg takker Dem for Deres elskværdighed og Taalmodighed under Samarbejdet i 1921.
Da jeg stadig ikke kan faa Billedhugger Elo, der som Glyptotekets Konservator har et vist Ansvar for Tingenes Fremtid, til at godkende Deres Forslag og hverken Direktør Jacobsen eller jeg ønsker at tage Valgets Ansvar, foreslaaer jeg, at vi enten venter med Voksningen til Foraaret, naar Sejlet er taget ned,

idet De dog vil faa Lov til at give Soklen forneden og indtil Vandlinien det af Dem foreslaaede Overtræk af Voks, Parafin og Terpentin Blanding, eller, hvis De insisterer paa hurtig Afgørelse, at vi sammenkalder til Direktionsmøde Torsdag den 12 ds kl. 10 Form., hvor der baade De og Elo faar Ordet.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København
Vandmoderen