Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1922-01-03

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Kai Nielsen og konservator Elo er ikke enige om overfladebehandlingen af Vandmoderen. Kai Nielsen tilbyder at lave en lille figur af samme marmor, på hvilken hans imprægnering kan afprøves.

Transskription

Læst af H.J. og F.P. [tilføjet af Frederik Poulsen]

3/1 22
Kære Hr. Dr. Fr. Poulsen

Tak for Deres elskværdige Brev. Jeg gaar helst med paa Deres første Forslag at imprægnere Bunden paa Figuren i Vandstandshøjde og vente med yderligere Forslag til Foraaret.
Jeg kunde tænke mig i Mellemtiden at foranstalte Hugning af et Hoved eller en lille Figur i samme hvide Sten og der prøve en Olie-Imprægnering og lade Direktionen se denne. Og dernæst gaa videre med en Olieslibning. Saa kan der fremkomme noget positivt bl. andet til Sammenligning med gamle lignende Ting. Kunde en saadan gammel Sag mon kemisk undersøges ? (En af Glyptotekets)
Jeg har stadig en forbandet Fornemmelse af, nemlig at Hr. Elos Indvendinger mere er fremkommen at et Smagshensyn end af af anden Grund og den Side af Sagen har jeg ikke den bitterste Lyst til at diskutere med ham. Og jeg kan stadig ikke lade være at synes andet end at han netop i sin Egenskab af Konservator ved Gl. burde han holde sin Mening for sig selv til Figuren var afleveret til Gl. Naa Fa'en men! saaledes præpareret som anført lider Fg. jo intet de Maneder og saa kan jeg vel styre min Dybdelysfølelse for Stoffer til jeg kan vise det frem paa Bordet i en mindre Sag

Deres hengivne Kai Nielsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv

Vandmoderen