Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-06-29

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Kai Nielsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen er godt gnaven over nogle merudgifter til Vandmoderen og beder Kai Nielsen være mere påpasselig.

Transskription

29 Juni 1921

Kære Hr. Kai Nielsen!
I dag kom Gibser Ferdinandsen op og præsenterede os en Regning paa 685 Kroner for Gibsbassinet. Aftalen var, om De husker, at det skulde koste ca. 300 Kr.
De af Dem opgivne gale Dimensioner, der nødvendiggjorde en hel Omlavning, har naturligvis sin store Andel i Overskridelsen, og egentlig burde De bære en Del af de derved foraarsagede Omkostninger. Men det er forøvrigt altid saaledes, at naar vi ikke forud tager Tilbud, tror Haandværkerne, at de kan anføre hvadsomhelst

paa Regningen. De maa endelig i Fremtiden se Deres Medarbejdere paa Fingrene og undgaa den Slags Overraskelser.
Jeg kom i Dag ned til Vandmoderen og fandt Motoren i Arbejde og ingen ved Arbejdet. Det ser heller ikke godt ud. Hvad skulde Originalen saa tidligt herind for? Var det kun for at faa gratis Elektricitet? Thi De kunde dog ligesaa godt lade Deres Mand arbejde hos Th. Petersen som nede i vor Kælder.
Jeg er, som De ser, noget gal i Hovedet og beder Dem paase, at vi ikke faar Deres Værk yderligere fordyret.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv

Vandmoderen