Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-04-04

Afsender

Axel Lemming

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Axel Lemming er overrasket over Helge Jacobsens køb af et Gauguin maleri til £ 500,- Han informerer om, at man bliver nødt til at sælge obligationer for at finansiere købet.

Transskription

4 April 1921

Kære Hr Jacobsen
Jeg blev selvfølgelig noget overvældet ved at modtage Underretningen om Deres Køb af en Gauguin til 500 £, men man maa jo bøje sig for Kendsgerningerne. Pengene maa saffes ved Salg af Obligationer - anden Udvej er der ikke.
Skal jeg strax de 500 £ til Kunsthandleren ? eller skal Billedet først betales ved Ankomsten

hertil ? Vil De omgaaende besvare dette
Om fru Madsens Planer ved jeg i Øjeblikket ikke meget men paa Fredag skal jeg have en større Konference med Fruen, og jeg skal da se at faa Rede paa hendes Planer

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Axel Lemming.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Sagførerne Michael Lunn,Erhard Flensborg og Axel Lemmings brevpapir.

Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv

Gauguin