Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-05-02

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Kai Nielsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen indkalder Kai Nielsen til et møde i Glyptotekets vinterhave sammen med Ny Carlsbergfondets direktion vedrørende opstillingen af Vandmoderen.

Transskription

2 Maj 1921

Kære Hr. Billedhugger Kai Nielsen!

Jeg vil gerne bede Dem være tilstede paa Fredag, den 6 Maj, Kl. 11 i Glyptotekets Vinterhave (ring paa ved Indgangen fra Tietgensgade) for at drøfte Opstillingen af Deres Vandmoder med Direktionen.
P.B.V.

Deres hengivne
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv

Vandmoderen