Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-04-10

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Kai Nielsen er i Oslo og kan ikke nå at være hjemme i København til det aftalte møde.

Transskription

10 April 21

Kære Hr. Fr. Poulsen
Kan desværre ikke naa at være hjemme til den 14de. Formoder derfor at Mødet udsættes noget. Jeg skal ordne med Modelopstillingen straks jeg kommer hjem, saa dette kan være i Orden naar De selv kommer tilbage. Har høstet nogle glædelige Erfaringer ved Opstillingen af Broncen! her og har forøvrigt et positivt Forsag at gøre Bestyrelsen + Arkitekt.

Venligste Hilsener
Deresi Nielsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Kristiania (Oslo)

Hotel Bristols brevpapir

København

Ny Carlsbergfondets arkiv

Vandmoderen