Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921 efter 29/6

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Afventer transskription

Transskription

[på hovedet]
Figuren maatte ind ikke af Hensyn til gratis Elektricitet men af Hensyn til Transporten. Jeg svarer for min specielle Mands Redelighed.

Læst
F.P. [tilføjet af Frederik Poulsen med blyant]

Kære Dr. Frederik Poulsen
Det er nu ikke helt velfortjente 'Klø' jeg faar i Deres Brev i Dag synes jeg men da jeg faar dem i saa elskværdig en Form takker jeg alligevel gerne for dem. Det var jo dog et ønske fra Bestyrelsen at se Kummen prøveopstillet ikke i og for sig fra mig, men jeg skal gerne ydmygt bekende at min egen Fornemmelse af hvorledes den skulle være i høj Grad trængte og har tjent paa det.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv