Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920-01-02

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

Frederik Poulsen oplyser, at HJ stadig er på klinik. Det tilbudte romerske hoved er næppe antikt og i øvrigt alt for dyrt.

Transskription

2 Januar 20

Fru Asta Möller!
Paa Direktør Jacobsens Vegne skulde jeg takke meget for Deres venlige Brev med Nytaarsønskerne. Desværre er han endnu syg og ligger paa Klinik, og det har vist lidt lange Udsigter med hans Helbredelse. Men nogen Fare er der ikke, og vi har Lov at haabe det bedste. Deres gode Ønsker for det nye Aar gengælder han af Hjærtet, og jeg slutter mig til ham.
Jeg tilbagesender hermed Fotografiet af den skæggede Romer fra Antoninertiden, en buste der er i højeste Grad mistænkelig. Busteformen er gal, er trajansk og stemmer

ikke med de øvrige Stilkriterier, og hele Overflade og Haarbehandlingen ser forkert ud. Men selv om den var antik, er Prisen: 56000 Francs himmelskrigende. Vi vilde iike engang give 1/10 af den Pris. Slige Stykker købtes før Krigen for 4000 Frks., og man fik Tak til.
Jeg kommer til Paris i Slutningen af Marts eller Begyndelsen af April og haaber da at se Dem.
Med venlig hilsen

Deres ærbødige

Frederik Poulsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv. Kopibog II