Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920-01-13

Afsender

Frederik Poulsen

Transskription

13 Jan. 1920

Hr. Underinspektør V. Thorlacius-Ussing
Kunstmuseet.
Sølvgade K.

Paa Glyptotekets Vegne takker jeg for det tilsendte Særtryk af Deres Afhandling "Til Belysning af en Kritik" i Konstvetenskapeligt Tidskrift".
Personligt vil jeg gerne bemærke, at jeg finder det meget naturligt at De bider fra Dem, naar De bliver angrebet, og endogsaa kan tilgive, at Deres Tone gaar langt ud over Grænsen for berettiget Retorsion. De giv

-ver Dem, som De skal faa at se, nogle fæle [Udtalelser, og Deres Svar er efter min Mening lige saa goldt som Deres første Artikel.

Men der er Punkter, hvor De er perfid, hvor De for en journalistisk Effekts Skyld skriver mod bedre Vidende. Det er en i videnskabelig Polemik ganske utilladelig Fremgangsmaade, og de Skal blive revset derfor efter Fortjeneste.

Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Frederik Poulsens kopibog 1918-1920