Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1919-02-19

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

Frederik Poulsen meddeler Asta Møller, at HJ har den spanske syge. Man vil ikke købe Daumiers La soupe for 40.000 francs

Transskription

19 Febr. 19

Fru Asta Möller
6 Avenue de la Motte Picquet
Paris

Ærede Frue !
Da Direktør Helge Jacobsen for Tiden er sengeliggende af spansk Syge, har jeg i Dag forelagt Deres Brev af 1ste Februar for de andre to Herrer af Ny Carlsbergfondets Direktion. De bestemte at vi hverken kan tænke paa at göre Stockholms Nationalmuseum Konkurrence eller paa at give en saa høj Sum som 40.000 Francs

for Daumiers: La soupe. Nu da Frankkursen igen ligge omkring de 70.., er det jo mange Penge, og saaløst sidder Pengene ikke mere herhjemme som før under Krigen.
Med Hensyn til Købet af Gauguin-Billederne vil Direktør Jacobsen selv svare Dem naar han igen er bleven rask.
Min Rejse til England og Frankrig er bleven opsat til Juni Maaned, og jeg kommer da vist ikke til Paris før end Midten af August eller saa.

Deres ærbødige

Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv. Kopibog II