Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1919-03-28

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

Frederik Poulsen returnerer 3 fotografier af nogle såkaldte antikke genstande. De næppe er ægte og har derfor ikke Glyptotekets interesse. Han takker endvidere Asta Møller for hendes tilbud om at stille et værelse til rådighed for ham i Paris.

Transskription

28 Marts 19

Fru Asta Möller
6 Avenue de la Motte Picquet
Paris

Ærede Frue!
Paa Direktør Jacobsens Vegne takker jeg for de tilsendte Fotografier af tre saakaldte Antiker af hvilke i det mindste de to intet har med antik kunst at gøre, og som for Glyptoteket ikke har ringeste Interesse. Vi sender derfor samtidigt de tre Fotografier tilbage.

Personligt bringer jeg Dem en varm Tak for Deres Anstrængelser for at skaffe mig Oplysninger om Prisforhold i Paris og Deres generøse Tilbud om eventuelt at ville stille et Værelse til min Disposition. Jeg har efter Oplysninger fra alle Sider besluttet mig til at vente med Pariserfarten til August eller September Maaned d.A

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev
København
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv. Kopibog II