Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1916-02-28

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Holger Ferlov

Dokumentindhold

FP takker nej til ehvervelse af et maleri af Gauguin fra dennes ophold i Danmark.

Transskription

28 Febr. 16

Hr Kunsthandler Holger Ferlov!
Idet vi samtidigt tilbagesender Dem det Maleri af Gauguin, malet i hans danske Periode, som De var saa venlig at sende os og foreslog os at købe, tillader jeg mig herved at meddele Dem, at Direktionen ikke mener, at Billedet har Interesse nok til, at Glyptoteket kan tænke paa at erhverve det, i hvert Fald ikke i Øjeblikket.
P.D.V.
ærbødigst
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Frederik Poulsens kopibog