Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1916, efter 12. maj; afventer nærmere datering #2

Afsender

Tyge Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Brevet er skrevet af Asta Møller men underskrevet af Tyge Møller. Brevet indeholder en omtale af Rodins "l'homme au nez cassé".

Transskription

"Les Sapins" Combs-la-ville
Seine et Marne

Kære Hr. Helge Jacobsen
Som De maaske ved gennem hr Dr. Paulsen har jeg snart i et par maaneder været meget syg og lever nu paa landet for at komme fuldstændig til kræfter igen. Det har som følge af denne sygdom været mig fuldstændig umuligt at beskæftige mig med Rodins "l'homme au nez cassé" Exemplaret, som jeg omtalte til 5000 francs var af ganske ny dato. Det var forresten smukt (smuk patina). Et lignende

exemplar vil jeg rimeligvis ellers ? kunde skaffe Dem hvis dette skulde være solgt naar jeg kommer tilbage til Paris - men jeg havde haabet kunde finde Dem det noget billigere. Dette omtalte exemplar vil ikke kunde faas under 5000. Jeg kan i øjeblikket ikke give Dem yderligere oplysninger, da min ven som skulde være mig behjælpelig med oplysninger i denne sag i denne tid er ved Verdun. Jeg har fra forskellig side, sidst gennem vores gesandt der var saa elskværdig at besøge mig lige før min afrejse fra Paris

hørt at franskmændene har været meget taknemmelig over den udviste sympathi fra dansk side. Jeg synes forøvrigt ogsaa at det var en meget pæn lille sum de 15.000 som de fik ind til de franske kunstnere.
Det gør mig ondt at høre at Deres villa i den grad lægger beslag paa Deres kræfter, at det gaar ud over fælles franske venner.
De to nature mortes de Gauguin kostede 12 og 15 tusind francs henholdsvis. Levesque's (1892) tror jeg nok at Norge gærne vilde have, men jeg tror ikke at købet er gaaet i orden. "Fleurs et chat" Vallars

billede, har Vallar talt om at faa sendt hjem. Hvis De er køber med disse priser som base - skal jeg øjeblikkelig skaffe Dem nærmere oplysninger.
Jeg synes selv at de var meget smukke begge.
Jeg kender for tiden et model billede af Vallota..som er meget udpræget og som De rimeligvis i øjeblikket kan faa meget billig hvis De er køber.
(J ai ou) jeg har seet nogle meget smuke gamle Bonnard, der ikke var kostbare - men af de nøgne som stadig gaar op i pris erindre jeg mig ikke andre end det som nu er paa Glyptoteket - morgenbord - af Hessels samling- og som stod til 6000
Venlig hilsen
Tyge Møller

[på langs af papiret] Jeg har lige meddelt hr Dr Paulsen at hr Martin Dessau har købt Marquets og Fantins 2 malerier, som jeg altsaa beder Dem udlevere ham.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet er skrevet samtidig med Asta Møllers brev til Frederik Poulsen med oplysningerne om, at Martin Dessau har købt to billeder, der er udstillet på Glyptoteket

Combs-la-ville
København

Glyptotekets arkiv