Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1916-05-12

Afsender

Asta Møller

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Asta Møller skriver på vegne af sin mand Tyge Møller, der har været alvorlig syg

Transskription

Læst [FPs håndskrift]

6 Avenue de la Motte Picquet Paris
12 Maj 1916

Til Hr. Dr. Frederik Poulsen
Min mand Tyge Møller beder mig skrive til Dem i anledning af Deres Brev fra den 26 april - da han lige har været meget farlig syg - og endnu ikke selv kan skrive. Det vil sikkert nok vare endnu en hel uges tid inden han igen kan genoptage sin sædvanlige levevis - og beskæftige sig med sine affaires. Saa saare han kan skal han direkte

skrive til Dem
Med venlig hilsen fra Tyge Møller er jeg Deres ærbødige Asta Møller

6 Avenue de la Motte Picquet
11 mai 1916

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv