Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1914-01-06

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Paula Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens sidste brev til datteren Paula sendt fra prof. Schous klinik.

Transskription

6-1-1914

Min Kjære Paula og kjære Brinck
Naar I modtage dette Brev er jeg enten udgaaet paa Reisen til en Verden, hvorfra man ikke vender tilbage, eller i meer eller mindre god Helbredelse efter en Operation som jeg skal undergaae i morgen!
En Blærelidelse, som har generet mig i den senere Tid, har viist sig at komme fra en lille Svulst som nu maa opereres bort.

Det beroer nu paa hvor ondartet Sygdommen er om det bliver Liv eller Død.
For min egen Skyld er jeg ikke bekymret. I veed hvor tit jeg har sagt: "Gaae nu hen og grav min grav min Grav, jeg er træt osv"
Jeg er derfor fuldt forberedt til at dø; men er det Guds Villie at jeg skal leve, ja saa maa jeg, hvis jeg kommer mig, tage fat paa ny.
Jeg har bedt Theodora besørge dette Brev til Jer sammen med et fra hende selv, hvori hun meddeler jer Udfaldet af Operationen. I bedste Fald skal jeg blive her paa Cliniken i 6 Uger

Jeg skrev til Eder til Delhi og haaber at I have faaet det Brev.
Jeg maa nu nøies med at sende Eder mine hjerteligste Hilsner og bedste Ønsker for en indholdsriig og frugtbringende Reise.
Eders kjærlig hengivne

Papa

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Colombo, Sri Lanka (Ceylon)