Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-02-25

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Kort beretning om rejsen til en auktion, hvor Arndt havde chikaneret.

Transskription

Smallegade 20 B II-F
D. 25 Febr. 1910

Hr Direktør Carl Jacobsen!
Jeg er i Aften hjemkommen og længes nu efter at give Dem udførlig Beretning over den tre Dages Auktion. Da jeg først den tredie Dag gjorde mine Hovedkøb, har jeg ikke skrevet. Resultatet er godt, alt det ønskede indkøbt billigere end de opgivne Priser. Kun et Uheld: Broncehovedet af en Panther, som jeg turde byde indtil 800 for, jagede Paul Arndt fra mig af Had og Lyst til Chikane og hjemførte det til 1000 Mark. Angaaende ham har jeg ogsaa et og andet at forhandle med Dem om.
s. 2
Jeg tillader mig at køre ind paa Glyptotheket i Morgen Eftm. Kl. 2 og beder Dem, hvis De da ikke er der, at lade ligge Besked om, naar og hvor det passer Dem at modtage mig til Drøftelse af Enkelthederne.

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev
København
København

NCF arkiv, journal 531