Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1907-04-13

Afsender

Auguste Rodin

Dokumentindhold

Rodin sender en kvittering for at have modtaget 3000 fr for busten af Falguière.

Transskription

182 Rue de L'Université
13. 4. 1907

À Monsieur Oppermann Conservateur
Glyptothek Ny Carlsberg Copenhague Monsieur le Conservateur

J'ai l'honneur de vous remercier de votre lettre ainsi que du Chèque quelle contenait et

dont j'ai aussitôt envoyé accusé de réception à M. Dr. Carl Jacobsen.
Je vous remercie de ce que vous avez bien voulu m'exprimer.
Et vous prie de croire, Monsieur le Conservateur, à mes sincères sentiments et considération distinguée.
Aug Rodin

Påskrevet på dansk:
Kvitteringen for 3000 fr for Falguières Buste af Rodin indsat i et Privat Brev til Hr. Jacobsen d. 9. April 1907

Oversættelse

13.4.1907 182 Rue De L'Université
Til Hr. Oppermann Inspektør
Glyptothek Ny Carlsberg
Copenhague

Hr. Inspektør jeg har den ære at takke Dem for Deres brev, såvel som for den check ået indeholdt, og jeg har straks sendt en kvittering på den til Hr. Dr. Carl Jacobsen.
[eg takker Dem for det, De har været så venlig at give udtryk for over for mig.
Med højagtelse, Deres ærbødige Aug. Rodin

Fakta

PDF
Brev

Fransk

Brevet er skrevet af Rodins sekretær R. Chéruy og underskrevet af Rodin.

Paris
København

Glyptotekets arkiv. D Breve til Carl Jacobsen fra Auguste Rodin