Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-01-14

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen besvarer en henvendelse fra Frederik Poulsen om adgang til Glyptoteket og afstøbningssamlingen.

Transskription

14-1-1

Hr Cand Frederik Poulsen
I Besiddelse af Deres ærede Skrivelse af 12' ds er det mig en Fornøielse at meddele Dem at saavel Glyptotheket som Afstøbningssamlingen skulle være til Deres Disposition naar De ønsker det.

Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsen kopibog nr. 15, moderne kunst