Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1895-04-26

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ fortæller om opholdet i Athen og glæder sig over, at den franske arkitekt Lucien Magne er tilstede.

Transskription

Min kjære Theodora
Tak for Dit Brev som jeg modtog forrige Lørdag lige efter at jeg havde skrevet til Dig.
Det er en stor Fornøielse for mig at Magne er her; ja det er meget mere end en Fornøielse; thi de Samtaler vi have sammen især over

Parthenon ere meget lærerige og bringe mig til bedre at forstaae dette det skjønneste Værk som Menneskehænder nogensinde har frembragt.
Igaar holdt Magne i det archeologiske Selskab et Foredrag om Parthenon. Han talte fortræffeligt og gjorde megen Lykke.
Han boer her i Hotellet og jeg gaaer om Aftenen med ham op paa hans Værelse - saa kommer Kavvadias til og saa gaaer Talen livligt om Ruiner og Templer.
Igaar Aftes lod jeg bringe nogle Flasker Ny Carlsberg Øl op til os - det findes nemlig her i Athen.
Det smagte fortræffeligt. Vi drak Mamas Skaal
Hans Søn Marcel er et meget dygtigt Menneske men han har et ubehageligt flabet Væsen.
Men Faderen kan ikke see det, og siger Intet dertil.
Fru Magne har desværre

stadig den brækkede Arm- Hun er naturligviis i Paris - Lægen som skulde sætte Armen sammen kludrede med den - og Armen er og bliver stiv og ubrugelig
Lev nu vel min kjære Pige - et Brev fra Dig vil glæde
Din kjærlige Fader
Carl Jacobsen

Hils Paula og kys hende

Fakta

PDF
Brev
Athen

Ny Carlsberg Glyptoteks arkiv. Breve fra Carl Jacobsen til Theodora Jacobsen.