Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1895-06-13

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Camillus Nyrop

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er glad for, at Camillus Nyrop vil skrive bøgerne om Carlsberg. Indlagt i brevet er noter om forskellige monumenter og begivenheder, som Carlsberg har været involveret i.

Transskription

Kjære Hr. Professor Nyrop

Det er mig en stor Glæde, at De vil overtage Udarbejdelsen af de to Skrifter.
Da De først kan tage fat paa Arbeidet i September have vi jo Tiden for os men en foreløbig Samtale om Sagen vil sikkert være

ønskelig
Allerførst vil jeg da gjerne vise Dem det Bryggeri, som skal være Gjenstand for Deres Behandling. Den bekvemmeste Tid er mellem Kl. 1 og 5, men naar jeg er underrettet derom i forveien kan jeg godt være til Tjeneste hele Formiddagen.
Hvis det passer Dem Mandag eller Tirsdag d. 17. 18de

vil jeg bede Dem selv bestemme den Tid paa Dagen som er Dem bekvemmest

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Væxthusene i botanisk Have
Foyeren i det kgl. Theater
Bedekammeret
Springvandet
Tildelingen af Frbg. Slot
... Sølvkrands
Den dansk Afdeling af Pariserudstill. 1889

Ny Carlsberg
Billeder af Ny Carlsberg
Parti af Ørstedsparken (Albertina)
Væxthuset paa Rosenborg 1879
Carstens Statue
Huitfeldt Monumentet
Den franske Udstilling udvendig og indvendig
Nicolai Taarn
Kunstindustrimuseet
Jesuskirken
Arbeiderboliger
Glyptoteket

Den franske Flaades Besøg
Illustreret Tidende
Billeder fra Hallen
De tyske Bryggeres Bsøg
Billeder
Ny Carlsbergs Triumf

Fakta

PDF
Brev

Dansk

På det fortrykte brevpapir er Jacobsen stavet med 'k'

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Det kongelige Bibliotek