Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1894-04-24

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Camillus Nyrop

Dokumentindhold

CJ sender vigtige selvbiografiske oplysninger til Nyrop. Af brevet fremgår det, at det er helt tilfældigt at Carl Jacobsen er blevet samler af skulptur.
Oplysningerne skal bruges i Nyrops bog "Et Jubilæumsskrift".

Transskription

Ny Carlsberg 24-4-94

Kjære Prof Nyrop

Hermed sender jeg Biographien tilbage med et Par Rettelser som i alt fald ikke forøje Linie antallet

1) Her vilde jeg gjerne at der stod : Ny Carlsberg, som vel er det største Bygningsforetagende nogen Privatmand har udført her i Landet, stod desuagtet færdigt i 1883.
Jeg regner mig nemlig til langt mere Ære at have bygget Ny Carlsberg end hvad jeg ellers har gjort.

Ny Carlsberg er mit eget Værk, medens det meste Andet kun er udført for mine Penge af Folk som ere dygtigere end jeg.

2) Jeg synes det er bedre at nævne Nicolai Taarn end den ubetydelige Pavillon, som jeg ikke engang selv byggede, men kjøbte færdig

3) Det er aldeles tilfældigt at jeg er bleven Samler af Billedhuggerarbeider. Jeg interesserer mig ligesaa meget for Malerkunst. Jeg begyndte jo ogsaa at samle, men da jeg saa at
[på langs] Architecturen er mit særlige Kjælebarn

gode Malerier ikke vare til at faae for Guld, medens der var Mulighed for at faae Sculptur, slog jeg om til at samle Sculptur.

4) Da det var mig, som baade fødte Ideen og udførte den vil jeg gjerne have Æren for Monumentet.
Indsamlingen indbragte "next to nothing"Jeg selv maaske tilstrækkeligt til Gitteret udenom.
Jeg bekostede hele Mindesmærket.

Endnu engang hjertelig Tak for Deres venlige Skildring.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Det kongelige Bibliotek