Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1894-07-30

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen ønsker Tuxen tillykke med en ny bestilling fra dronning Victoria. Han er selv meget tilfreds med billedet af kongefamiliens besøg i Glyptoteket. Han er i tvivl om, hvorvidt han har betalt for billedet og beder Tuxen hjælpe med at få det opklaret.

Transskription

Ny Carlsberg 30-7-94

Kjære Hr. Professor
L. Tuxen

Tak for Deres venlige Brev
Min Hustru befinder sig nu særdeles vel. Men hun er naturligviis meget svag og kan Intet taale.
__
Det glæder mig at De har faaet en ny og god Bestilling af Dr. Victoria.
Deri ligger jo tillige den skjønneste Anerkjen-

delse af, at det som De hidtil har præsteret paa dette Omraade kan andre beundre end mig.
Jeg glæder mig hver Dag over Deres Glyptothek billede, Rammen er fortræffelig og klæder det udmærket - nu da vi taler derom skylder jeg Dem ikke endnu Penge for Billedet?
Hesberg er paa Sommerferie og jeg kan

ikke see og ei heller huske om vort Mellemværende er klaret.
Lad mig til min Samvittigheds Beroligelse faae en Meddelelse fra Dem desangaaende
__
Min Hustru og jeg glæde os til at træffe Dem engang i Livet - efter den ny Bestilling vil det maaske vare længe.

Med de hjerteligste Hilsner fra os begge til Dem og Deres kjære Frue er jeg Deres hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv