Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1894-08-01

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen roser Carl Jacobsen for hans gavmildhed i anledning af kongeparrets guldbryllup. Prisen for billedet af Kongefamiliens besøg i Glyptoteket var aftalt til 6000,- inkl. rammen

Transskription

d. 1ste August 1894

Kjære Hr. Jacobsen!

Som De ser af det Papir, jeg benytter, er jeg paa Feltfod, med det lidet taknemmelige Hverv at samle Medailler til mine Colleger. Jeg saa i Politiken igaaraftes at Hr Hinné havde offentliggort en Liste paa de Medaillerede uden at raadspørge mig, og det endda en fuldstændig unøjagtig Liste, hvor der staar "Ilsted" istedetfor "Helsted" etc. etc., og jeg saa mig derfor nødsaget til Øjeblikkelig at rejse til Antwerpen for at undersøge Sagen. Undervejs modtog jeg Deres elskværdige Brev, og det glædde mig at høre at det staar nogenlunde vel til hos Dem.
Af Bladene ser jeg at De har overgaaet Dem selv i Gavmildhed og Loyalitet under de forgangne

Festligheder, som overhovedet Kjøbenhavn har vist sig sin Kongefamilie værdig.
En passant vil jeg nævne for Dem at en Comte le Grelle her i Byen har en Rubens tilsalg; Billedet har været i hans Familie siden det blev malet, men jeg har endnu ikke set det; efter en af mine Collegers Sigende er det imidlertid bleven restaureret og muligvis tildels overmalt; i hvert Fald vil jeg gjøre et Forsøg paa at træffe Greven.
Deres Yttringer om Glyptotheksbilledet glæde mig i høj Grad, og jeg mener ogsaa at der er al Grund til at være tilfreds med Rammen. Vor Overenskomst angaaende Prisen var Kr. 6000, Rammen indbefattet og heraf har jeg faaet udbetalt Kr. 5000, og paa den resterende Conto var det, jeg ønskede at vide, hvorvidt der falder Omkostninger paa min Side ? Jeg erfarer at Russerens Bryllup ikke vil finde Sted før til næste Foraaar, saa jeg gjør under alle Omstændigheder Regning paa at tilbringe Vinteren i Kjøbenhavn.
Med Ønske om stadig fremgangf for deres elskværdige Frue og med venlig Hilsen er jeg

deres hengivne
L Tuxen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Antwerpen

Café Mouchet-Wisers brevpapir

København

Glyptotekets Arkiv