Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1894-02-02

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

På vegne af CJ skriver H.C. Petersen, at en kasse til et maleri står klar på Carlsberg.

Transskription

Ny Carlsberg den 2/2. 94.
Herr P.S. Krøyer
R af Dbg. p.p.

Ved Nærværende underlader jeg ikke at meddele Dem, at Kassen til Maleriet henstaar her paa Bryggeriet og staar til Deres Disposition.
Ærbødigst
For Carl Jacobsen
H.C. Petersen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Bd. 4, juli 1890-mar.1893.