Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1894, juni

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beklager, at han har overbudt Hirschsprung på auktionen ved købet af Købkes 'Efterårsmorgen ved Sortedamssøen'.

Transskription

Kjære Hr. Hirschsprung

Det er med Sorg over min egen Egoisme at jeg besvarer Deres Brev.

Hvorfor kom De ikke før Auctionen?
Jeg vidste jo ikke at det var Dem jeg lod byde op!

Var de kommen og havde

mindet mig om vor Aftale saa vilde jeg have ladet Dem ene om Budet - men nu da jeg er Eier af Billedet – nu er det Offer mig for stort.
Jeg har aldrig seet Billedet førend det var udstillet forrige Onsdag, men det slog mig strax som det poesirigeste danske Landskabsbillede jeg endnu har seet.
Jeg skatter Billedets Kunstværd ligesaa høit som De – og jeg eier heller

ingen anden Købke i det jeg jo har givet Kastelsporten til Ny Carlsb. Glypt. Og jeg vil beholde dette for mig selv, indtil det formodentlig en Gang gaaer samme Vei.
Men lad os heraf lære at, naar der næste Gang skal være en stor Auction, vi da aftale med hinanden, saaledes at vi ikke en tredie Gang staae hinanden i Veien.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv

IN 1756