Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1894-2

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Brevet er udateret, men er et svar på CJ's brev fra 1894-02-24 om reproduktion af Komitébilledet i det svenske Ny illustrerad Tidning.

Transskription

Holckenhus - Torsdag

Kjære Hr. Carl Jacobsen
Jeg fik Deres Brev imorges, men har først nu i Eftermiddag fundet Lejlighed til at besvare det.
Sagen er at jeg, dengang Photographische Gesellschaft i Berlin gjorde den store Gjengivelse af Komitébilledet, samtidig overlod dette Selskab - med et forholdsvis betydeligt Honorar - Eneretten til Reproduction af dette Billede.
Ny illustrerad Tidning kan altsaa aldeles ikke reprodicere Billedet uden ialfald at indhente Phot. Gesellschafts Tilladelse. Jeg skal

strax endnu iaften skrive til Stockholm derom

Med venligst Hilsen
Deres P. S. Krøyer

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. A Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.