Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1893-04-11

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved sender Carl Jacobsen et fotografi af en buste fundet på Cypern og spørger om, hvor meget han må byde for det.

Transskription

Consulat Royal de Danemark en Syrie.
Beyrouth,
le 11 April 1893.

Kjære Herr Jacobsen.
Hermed tillader jeg mig at sende Dem Photographiet af et Antik Marmorstykke, udført i lidt over naturlig Størrelse, som er funden paa Cypern.
Stykked er i godt Behold, og vistnok interessandt, da det er et dobbelt Hoved; begge Busterne ere udførte paa en Blok, som en "Janus".
Dersom De Ønsker at komme i Besiddelse deraf, beder jeg at lade mig det vide - helst telegrafisk - og hvormeget jeg tør byde derfor.
Med venlig Hilsen til Dem og Fru Jacobsen - forbliver jeg med Særdeles Høiagtelse
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut

Det danske konsulats brevpapir

København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895

Palmyra