Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-03-06

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder om Krøyers accept af at udlåne 'Aftenselskabet' og 'Komitéen for den Franske Udstilling' til en udstilling i München.

Transskription

Hr. Carl Jacobsen
Brygger
26. Frydendalsvei
Kjøbenhavn V.

6-3-91

Kjære Krøyer
Fr. v. Uhde i München har bedt mig om at laane til Münchener Udstillingen i Sommer Deres to Billeder ” En Aften paa Ny Carlsberg” og ”Comiteen f. d. fr. Udstilling.”
Jeg har lovet at sende dem, men vil dog gjerne have en Udtalelse fra Dem at De fra Deres Side ikke har noget derimod.

Venligst Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Bd. 4, juli 1890-mar.1893.