Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-01-29

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen takker nej til at erhverve flere persiske tæpper. Han har set nærmere på fotografierne af nogle tilbudte genstande og vil ikke betale en høj pris for genstandene.

Transskription

29-1-90

Kjære Hr Consul Løytved
Jeg glemte igaar at takke Dem for Deres venlige Tilbud om at ville skaffe mig persiske Tæpper.
Vi have anbragt de to smukke Tæpper, som De var saa elskværdig at skaffe os for nogle Aar siden, i vore nye Stuer og vi have nu ikke Plads til flere.


Idag har jeg viist de to Photographier til en af mine Kunstforstandige Venner og vi have

da gjort et Par Bemærkninger.
Det græske Hoved
Vi antage at det fremspringende Part som kaster Skygge over den høire Tinding maa hidrøre fra noget Afbrudt: rimelig den høire Arm som Figuren maaske har holdt over Hovedet ligesom Apollino i Florents.
Dette gjør dog ikke stor Skade. Værre er det at Hovedet sikkert ikke er synderlig godt udført.
Den grimme tykke Hals og den ulige Udførelse af Øinene, som slet ikke see

rigtigt tyde paa at vi kun have et tarveligt Arbeide for os.
Interessen for Hovedet ligger nærmest kun i Stilen.
Det romerske Hoved
Dette synes ikke at være en Buste, men et Relief hoved.
Det er jo ogsaa mærkeligt at Hovedet er photograferet fra Siden.
Hvis det har Skjæg, som vi begge antage, saa er dette vistnok simpelt udført.
Den meget raa Udførelse af Øret tyder heller

ikke paa at Hovedet er gjort af nogen virkelig Kunstner.
Interessen ligger her mest i Hovedets hele romerske Characteer.


Vi mene dog begge Hovedet maaske nok kunne fortjene Plads i Glyptotheket. De bedes nu at sige Deres Mening derom hvis De kan faae den at see.
Men i alt Fald er det næppe rigtigt at offre meget for at faa dem, hvis Eierne ere ublu i deres Forlangender.
Venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv