Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-01-29

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Lange

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder om Langes fortsatte støtte i bestræbelserne på at gøre Glyptoteket til offentlig ejendom.

Transskription

29-1-89

Kjære Lange

Hvis De, som jeg troer, ønsker at Glyptotheket skal overtages af det Offentlige saa vil De ikke tage mig ilde op at jeg gjør dem opmærksom paa at der vistnok er et lille Parti imod det i Communalbestyrelsen og at det derfor ikke vil rigtigt

at... Enkeltheder ved Samlingen - jeg prætenderer jo ikke at den er feilfri - thi det vil give Vedkommende Vaaben i Hænde
Naar Samlingen først er sikkret som offentlig Eie saa kan der tales om hvad der skal reformeres og gjøres anderledes. Men for Dem som vil Samlingens Bevarelse for Landet gjælder det nu om at yde

den den størst mulige Støtte og Tilslutning paa dens farlige Vei gjennem Borgerrepræsentationen.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv, Carl Jacobsens kopibøger.