Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-01-08

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Krøyer kondolerer CJ i forbindelse med sønnen Thorvalds død, og han fortæller om sit arbejde med billedet af Komiteen for den Franske Udstilling.

Transskription

69, Boulev. St. Jaques
8 Jan – 89

Det gjorde mig meget ondt at høre at De nu igen har haft en stor Sorg. De har sandelig haft noget at gjennemgaa i det sidste Aar. Og Deres stakkels Hustru som neppe har forvundet et haardt Slag for det [før der ??] kommer et nyt.
De maa hilse paa det hjærteligste fra mig og bevidne hende min oprigtige Deltagelse.
Jeg tager fat her Alt hvad jeg kan – men

desværre ikke alt hvad jeg vilde. Det er vanskelige Modeller. Meget optagne er de jo Alle og det gaar lystigt med Afbud osv – ikke at tale om dem der lader mig vente forgjæves uden Afbud. Heldigt er det at jeg arbejder saa let og saa hurtigt ellers vilde det hele Foretagende være temmelig haabløst. Men jeg taber nu ikke Modet og jeg har dog endnu næsten 3 Maaneder. Billedet more mig overordentligt.
Maleriet har faaet en

størrelse af 222 centimeter Bredde og 145 c. Højde
Hovederne i Forgrunden er i naturlig Størrelse. Ellers foretrækker jeg ikke at give nogen nærmere Beskrivelse af Billedet, det vil more mig mere at De – naar De kommer her – ser Billedet uden Forudbeskrivelse.
For mit Arbejdes Skyld maa De komme naar det er Dem mest belejligt, blot inden Udgangen af Marts.
I Januar er mig ogsaa lidt tidligt, jeg vilde gjerne have Billedet godt fremskredet. Men De

Melder mig vel Deres Ankomst noget i Forvejen at jeg kan være forberedt.
Nu vil jeg blot tilslut takke Dem og deres Hustru for Alt det Venskab de har vist mig i det forløbne Aar og ønske Dem at 1889 maa udslette det gamle Aars Sorger.
Deres hengivne
P. S. Krøyer

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København
MIN 904