Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-02-15

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om den franske udstilling, der skal være ” Den største og betydningsfuldeste Udstilling af fransk Kunst udenfor Frankrig som nogensinde har fundet Sted”.

Transskription

15-2-
Kjære Krøyer
Deres Brev af i Løverdags modtog jeg i Mandags Aftes.


Det er jo ikke just opmuntrende men heller ikke synes mig – saa nedslaaende at vi derfor skal forandre vort Program.
Jeg modtog igaar Brev fra Ant. Proust som var meget lovende men maaske heller ikke saa sandt et Udtryk for Stemningen

Han lovede at arbejde paa at skaffe Billeder af de sidst Afdøde som Rousseau Corot Courbet Millet e.c.t.
Dette Tilbud bør vi naturligviis under de nuværende Omstændigheder modtage og særdeles heldigt vilde det være om De kunde sætte Dem i Forb. Med Ant. Proust baade for at faa disse Ting og for at stramme ham op i al Almindelighed.

Lad os endelig holde paa vort Program
” Den største og betydningsfuldeste Udstilling af fransk Kunst udenfor Frankrig som nogensinde har fundet Sted”
Jeg kan kun bede Dem at kile paa Ant. Proust at kile paa af alle Livsens Kræfter hos Deres franske Venner. De veed Verden tilhører dem der kiler paa!

Jeg fra min Side skriver nu ogsaa til Ant. Proust Klein skriver til Petit


En fransk Ven jeg har i Strasbourg, en Neveu af Maleren Schützenberger, og som selv organiserer fransk Udstillingen i Elsass har lovet mig sin Bistand
De bedes derfor at erindre hans Navn, M. Auguste Erhard, i fald der fra hans Side skulde skee Henvendelser eller Forslag til Dem; han er for resten en personlig Beunder af Deres Kunst, særlig Hattemagerene.
Skriv endelig naar der er noget enten Ondt eller Godt
Venlig hilsen Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris