Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-04-01

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har haf besøg i Beirut af danske adelsmænd Grev Moltke - Bregentved og Grev Reventlov. Løytved forbereder afsendelse af 18 kasser med oldsager.

Transskription

Beirut 1 April 1886

Min Kjære Herr Jacobsen.

Med Lloyd-Skibet sidste Uge afsende jeg igjen 5 Kister over Triest. Der er nu afsend hvad der er paa det store Fotografi. Marmorpladen med den Græske Inskrift er med, den er blevet publicered af Dr. Mortmann; - fornyeligt har jeg kjøbt 3 smaa, runde Stykker i Terra Cotta fra Palmyra, med Figure Solen, Maanen, Planeter, Stjerne, Vædder-Hoved etc. etc. og Palmyrinske Inskrifter, som brugtes til Memoriatavler efter de Døde.- Disse skal jeg sende til Professor Euting med Aftrykkene og Fotografierne af den Anden store Samling (som vil udgjøre ca. 18 Kister) for at han kan beskrive dem; jeg skal sende Dem nogle faa Palmyrinske Mønter, de ere forskilligt til de Par Mønter, De allerede haver. Alt er nu indpakked, og jeg Haaber

De ved Modtagelsen vil være ret Tilfreds med det hele.
For nogle Dage siden havde jeg Besøg af Grev Moltke - Bregentved og i Disse Dage af Grev Reventlov med 3 Ledsagere.

Undskyld naar jeg ikke skriver mere i Dag, da vi har nogle meget alvorlige Dage; Directressen for vor Mission Mrs Mott, med hvem jeg i 23 Aar har sammenarbeidet, ligger for Døden. Vi venter vært Time, at Herren vil kalde hende bort til et bedre Liv. Men hun er et stort Tab for os Alle.
Med venlige Hilsner til Dem, Fru Jacobsen og Deres Børn.

Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut

BSS er præget i papiret

København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895