Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-03-16

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl mener, at Carl Jacobsen har citeret ham forkert og beder om, at han trækker sin udtalelse tilbage.

Transskription

16 /3 1885

Høistærede

Jeg beder Dem være saa venlig ikke at videregive Noget for Citat efter mig som ikke er rigtig; thi ihvorvel jeg med Interesse kan dvæle ved Lignelsen der anføres om Kvinden, saa har jeg dog [?] ikke kunnet faae i mine Tanker den Art af Lignelser som De fremsætter.
Jeg udtalte nemlig "at Byggeloven af 1856 havde sat et Trællemærke paa vor By" - men derfra er meget langt til at tale om hele Byen og om Kvinder og .....
Jeg beder Dem være saa venlig at sørge for at Deres feilagtige Udtalelse tages tilbage som en feilagtig Udtalelse

Deres hengivne
F. Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek