Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-03-01

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved skriver, at den østrigske kronprins Rudolf ventes på besøg i Beirut. Han opkøber antikviteter med stor iver.

Transskription

British Syrian Schools, Beirut, 1. Marts 1885.

Min kjære Herr Jacobsen.
I faa Dage ventes hertil den Østerrigske Kronprinds Rudolf med Gemahlin og en stor Suite for at besøge Beirut, Damascus og Baalbek.
De indkjøber af Antiquiteter alt, de kan faa fat paa.
Dette uventede Besøg foraarsagte, at jeg saa mig nødsaget hurtig til at afgjøre Handelen om de Palmyrinske Buster med Jøden i Damascus og kjøbte det hele for 3.000 francs.
Samlingen bestaar af 2 Mandlige Buster med Indskrift, og 2 Quindelige Buster, den ene med Indskrift, 1 mindre Quindelig Buste og 2 ret Kjønne Hoveder, og den lille Sphinx med Hieroglypher, i alt 8 Styk.
For Anskaffelse af 5 Kister, Transporten hertil fra Damascus, og Udgifter for at Expedere disse kommer til 88 francs. - De vil modtage dem igjennem min Spediteur Herrn Sinreker & Co. i Triest.
For Beløbet beder jeg at sende mig en Vexel paa London eller Paris.
Videre staar jeg i Handel med en Kunde fra Salacia ved Damascus om 4 andre Buster,

som jeg gjennem en Ven af mig i Damascus har erfaret er at faa, de skall være særdeles skjønne; han forlanger derfor 2.300 francs; denne Pries vil jeg, dersom de virkelig ere goode, betale, jeg skal forsøge at komme til Damascus en af de første Dage for at see disse 4 Stykker; er de virkelig saa skjønne, som de ere beskrevet, faar De dem tilsendt.
Af medfølgende Breve fra Monsieur Malaxos og vor Vice Consul, Herr Ch. Catzeflis i Tripolis, vil De see, at jeg har corresponderet med disse Herrer angaaende 2 Buster i Monsieur Malaxos' Besiddelse; jeg har bydet fr. 400 for enhvær af Busterne, men da Monsieur Malaxos forlanger over francs 2.000, vil jeg ikke gjøre videre Skritte derom, til jeg høre fra Dem.
Det skal være mig en Glæde at see Dem i Besiddelse af en skjøn Samling af Palmyrinske Oldsager, den eneste, der vil være i Europa.
Til jeg høre fra Dem, at De ikke meere Ønsker saadanne, vil jeg vedblive at opkjøbe for Dem, naar jeg finder Priisen rimelig. - Men der er jo ikke mange, og snardt vil man ingen flere finde.
Deres nye Cathalog har jeg endnu ikke modtaget.
Med mange venlige Hilsner til Dem og Deres Frue fra min Hustru og mig selv.
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Besvaret 19. - 3. - 85. -
Budt 600 fr. for hver af Malaxos' Buster
C. J. j

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895