Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-03-19

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Vilhelm Dahlerup

Dokumentindhold

Carl Jacobsen sender Dahlerup 1000,- kr og beder ham kontrollere deres regnskab.

Transskription

1885-03-19
Kjære Hr. Prof. Dahlerup

Fra mit Kontor blev igaar sendt Dem en Anvisning paa 1000 kr.
Hav den Godhed idet De sender Kvittering at meddele mig paa hvilken Conto den skal føres paa Glyptothekets eller paa Kirkens.

Efter mine Optegnelser har De indtil nu modtaget paa Kirkens Conto 4800 kr. nemlig

1882
19. Febr. --- 1000

1883
Oct 12 --- 800
Nov 30 --- 2000

1884
Febr. 27---1000

I alt --- 4800

De bedes ved Leilighed lade mig vide om dette stemmer med Deres Optegnelser.

Deres hengivne
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København