Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1884-07-20

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved beklager, at de palmyrenske genstande, der blev afsendt direkte fra Damaskus, ikke er modtaget i god behold.

Transskription

Roeskilde, den 20. Juli 1884.

Kjære Herr Jacobsen.
Ved min Tilbagekomst fra Udlandet igaard Aftes forefandt jeg Deres Ærede Brev af 18. d. M. - Det gjør mig ondt deri at see, at de Palmyrenske Sager ikke ere ankommen i good Behold, jeg haaber, de ere ikke for meget beskadiget; de blev pakked i Damascus, og senere har jeg ikke seet dem.
Af medfølgende Brev fra Cairo, som jeg ogsaa modtog igaard Aftes, vil De se at en Muncio med Forpakning & Fragt til Triest koster £ 16; ønsker De, at jeg skal skrive derom, beder jeg at lade mig det vide, at jeg kan sende Dr. Brugsch Bey en cheque for Beløbet.
For Deres venlige Indbydelse takker jeg og skal tillade mig at besøge Dem med min Hustru paa Onsdag Aften.
Med venlig Hilsen til Dem og Deres Frue
Deres Ærbødigste og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Roskilde
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895