Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1884-10-07

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved rejser til Syrien efter ophold i Danmark

Transskription

Roeskilde, 7. October 1884.

Kjære Herr Jacobsen.

I Aften forlader vi Danmark igjen, jeg beder Dem at modtage min oprigtige Tak for al Deres Venlighed og at vedblive at holde mig i good Erindring. De skal høre fra mig, saa snardt jeg er i Syrien.
Beduinermantelen beder jeg at sende til Herr Axel Vedel, cand. jur., GI. Strand 36, 3. K.
Med mange venlige Hilsner til Dem og Deres Hustru fra min Hustru og mig selv.
Deres ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Roskilde
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895