Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-05-31

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har købt persiske tæpper til CJ og fortæller samtidig, at han har købt en byggegrund til en evangelisk skole. Han vil gerne opkalde en af skolestuerne efter CJ, Ottilia eller deres børn, hvis CJ vil støtte projektet.

Transskription

British Syrian Schools
Tyrus 31. Mai 1883

Kjære Herr Jacobsen.
Under et ophold i Damascus mitte April var jeg saa heldig at finde et Par Persiske Tæpper for Dem, de ere bleven afsendte fra Beirouth for omtrent 3 Uger siden over Liverpool med det engelske S.S. "Ararat" og jeg haaber at De snart vil modtage Dem. Jeg haver betalt francs 560 for begge og 5 francs Fragt til Beyrouth Total francs 565. - det skulde være mig en Glæde at høre at De er tilfreds med dem.
Forøieblikket er jeg her i det gamle Tyrus hvor jeg nu haver kjøbt et stykke Grund og vil bygge en Skole, som vill have rum for en Drenge og Pigeskole og Blindeskole.
Det vil være den første Evageliske Skole bygged i denne interessante By.

Det var længe min Bestræbelse at opføre et Huus for disse Skoler men det var ikke saa let at finde Midlerne dertil, dog haver jeg nu med Guds Hjælp samlet noget over £ 1000, jeg bruger vel endnu henved £ 600 men denne Sum haaber jeg til Gud ogsaa kommer saa at jeg til Vinteren vilde kunde have alt complet.- Taknemmelig vilde jeg være Dem dersom De vilde yde lidt Hjælp og interessere Dem for De stakkels Børn i Tyrus som saa nødvendig bruger disse Skoler, det vilde være mig en Glæde at give en af Stuerne Deres Hustrues eller et Deres Børns Navn - Undskyld den Frihed jeg tager mig, men Deres store Velgjørenhed for vort kjære Fædreneland giver mig Modet til at bede for det Land hvorfra Lyset og vor Frelse er kommet.-
Sidste Fredags Nat døde i Damascus Abdul Kader, han havde en storartet Begravelse.-
Det begynder allerede at blive meget varmt, jeg befrygter at

vi skal have en megen hed Sommer.
Med mange venlige Hilsner til Dem, Deres Frue og Børn, forbliver jeg

med Høiagtelse
Deres ærbødige og hengivne
Julius Løytved

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Tyrus
København

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607