Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-05-05

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen er glad for at høre, at Carl Jacobsen er tilfreds med maleriet af Ottilia. Også Tuxens venner mener, at der er vellykket.

Transskription

10, Vodrofsvej Kjbhvn V d. 5 Mai - 83

Kjære Hr. Jacobsen!
Maa jeg takke Dem for Deres venlige Brev; Det glæde mig at høre at Deres Hustrus Portrait vinder Bifald; under alle Omstændigheder har jeg havt stor Interesse for Opgaven, og den maleriske Side af den er jeg da ogsaa efter mine Kammeraters Sigende kommen en hel Del bedre fra end ellers.
Den resterende Del af Betalingen har jeg rigtigt modtaget.
Med venligst Hilsen til Deres Hustru

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København
Ottilia Jacobsen

Glyptotekets Arkiv